[2022] Wskaźniki

Nr próbki
ARI
CRI
GRVI
MSAVI2
MSR
MTCI
NDVI
NPCI
PRI
RARSa
RRI
SI
SIPI
TVI