Projekt Wsparcie Ekologicznej Produkcji Rolnej na Mazowszu zakłada opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenia walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza. Do przeprowadzenia pomiarów glebowych wyznaczono dwa obszary badawcze znajdujące się na terenie gminy Błędów (pomiar grójecki) w miejscowościach Ignaców i Oleśnik. Z każdego z obszarów zebrano 40 próbek gleby w dwóch okresach: wiosną i jesienią, czyli łącznie pozyskano 160 próbek gleby w ciągu roku. W skład konsorcjum naukowego projektu wchodzą następujące instytucje: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa (ILOT), Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO). Projekt realizowany jest przy zadeklarowanym wsparciu Gminy Błędów oraz Klastra „Polska Natura”. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Poniżej wymieniono działania przeprowadzone w ramach pomiarów glebowych przez partnerów projektu.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

Wykonano analizę próbek ziemi w celu określenia pozostałości środków ochrony roślin, zarówno obecnie stosowanych, jak i tych już wycofanych z użytku, ale nadal obecnych w glebie za sprawą długiego czasu ich degradacji. Oprócz samych substancji aktywnych sprawdzono również zawartość ich niektórych metabolitów, które również mogą być szkodliwe dla środowiska pestycydów zawartych w glebie. Każdą próbkę gleby analizowano na obecność ponad 470 substancji. W trakcie dotychczasowych badań wykryto następujące związki: 2,4-D, Azoksystrobina, Boskalid, Chlorantraniliprol, Chloropiryfos, Cypermetryna (suma), Cyprodynil, Cyprokonazol, DDD-pp, DDE-pp, DDT-pp, DDT (suma), DEET, Deltametryna, Difenokonazol, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Endosulfan siarczan, Endosulfan suma, Etofumesat, Fenarymol, Fludioksonil, Fluksapyroksad, Fluopyram, Flusilazol, Flutriafol, Glifosat, AMPA (metabolit glifosatu), Imidachlopryd, Izopyrazam, THPI, Kaptan, Kaptan(suma kaptanu i THPI), Karbendazym, MCPA, Metoksyfenozyd, Pendimetalina, Pentiopyrad, Piraklostrbina, Pirymikarb, Propikonazol, Tebukonazol, Tetrakonazol.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Wykonano analizę próbek ziemi w celu określenia parametrów gleby:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Wykonano analizę próbek ziemi przy użyciu trzech narzędzi:

Ponadto, wykonano zobrazowania fotolotnicze obszaru gminy Błędów o powierzchni 260 ha z wykorzystaniem Bezzałogowego Statku Latającego. W projekcie wykorzystano je m.in. do stworzenia mapy skażenia gleby.

Dla Ignacowa:

Dla Oleśnika: